Afgelopen dinsdag was de avond op Nederland 2 vrijgehouden voor de Nationale Bijbelquiz van de EO. Niet helemaal mijn soort programma. Ik ben ook eigenlijk alleen maar een katholiek op papier, ik belijd het geloof niet. En echt kennis van de bijbel heb ik ook niet. Ik was wel nieuwsgiering hoe ver ik zou komen met een lijstje ‘makkelijke’ vragen, zoals de site van het programma aangaf… oeps… mijn geloofsopvoeding laat wel wat gaten vallen, vooral het laatste zinnetje is wel een ‘openbaring’… ik zou als ik eerlijk ben ook niet weten hoe de kaft van de bijbel ruikt…

Makkelijke vragen over de bijbel als boek

Vraag 1: Wat komt het meest dicht in de buurt van de betekenis van het woord ‘bijbel’?
U heeft “Vertellingen” ingevuld, dit is fout. Het juiste antwoord moest “Boeken” zijn.Het griekse woord ‘biblia’ betekent ‘boeken’. Het woord bibliotheek is hier wel een afgeleide van.

8783 personen hebben deze vraag beantwoord, waarvan 3045 personen correct.

Vraag 2: De bijbel bestaat uit twee hoofddelen, hoe heten die delen?
U heeft “Testamenten” ingevuld, dit is correct.Het woord ‘testament’ slaat hier niet op een document dat gaat over een erfenis, maar het is een oud woord voor ‘verbond’, ‘afspraak’ of ‘relatie’.

8783 personen hebben deze vraag beantwoord, waarvan 7987 personen correct.

Vraag 3: Wanneer is de bijbel op schrift gesteld?
U heeft “Tussen 600 voor Christus tot 100 na Chr.” ingevuld, dit is correct.’Op schrift gesteld’ is wel iets anders dan ontstaan. De mondelinge overlevering van de weg van God en mensen is veel ouder.

8783 personen hebben deze vraag beantwoord, waarvan 5401 personen correct.

Vraag 4: Door wie is de bijbel geschreven?
U heeft “Door een onbekend aantal mensen” ingevuld, dit is correct.De bijbeltekst is door de handen van vele, vele schrijvers en redacteuren gegaan die lang niet allemaal meer te achterhalen zijn. Het is zeker niet door een paar mensen in één ruk op papier gezet.

8783 personen hebben deze vraag beantwoord, waarvan 6521 personen correct.

Vraag 5: Een ander woord voor de joodse bijbel is:
U heeft “Tora” ingevuld, dit is fout. Het juiste antwoord moest “Tenach” zijn.Mazzeltov is een joodse gelukwens, Knesset is het Israëlische parlement, Lechaim is een toost (‘op het leven’) en Kabbala is een mystieke richting in het joodse geloof. De eerste boeken van het Oude Testament vormen samen de Tora.

8783 personen hebben deze vraag beantwoord, waarvan 3050 personen correct.

Vraag 6: De Septuaginta, een vertaling van de Hebreeuwse bijbel, is geschreven in het:
U heeft “Esperanto” ingevuld, dit is fout. Het juiste antwoord moest “Grieks” zijn.De Septuaginta is tot stand gekomen rond de derde eeuw voor Christus. De vertaling werd ter hand genomen omdat de grote joodse gemeenschap in Alexandrië sterk onder invloed van de griekse cultuur kwam te staan en de Hebreeuwse bijbeltaal niet meer machtig was.

8783 personen hebben deze vraag beantwoord, waarvan 4691 personen correct.

Vraag 7: ‘Septuaginta’ betekent letterlijk:
U heeft “Zevenhonderd” ingevuld, dit is fout. Het juiste antwoord moest “Zeventig” zijn.De legende wil dat er 72 vertalers waren, zes uit elk van de twaalf stammen van Israël, die de bijbel vanuit het Hebreeuws in het Grieks overzetten.

8783 personen hebben deze vraag beantwoord, waarvan 6261 personen correct.

Vraag 8: Zijn er na 400 na Chr. nog bijbelboeken toegevoegd?
U heeft “Ja, nl. de constituties, decreten en verklaringen van het 2e Vaticaans Concilie” ingevuld, dit is fout. Het juiste antwoord moest “Neen, geen enkele” zijn.De definitieve lijst van bijbelboeken (Canon: gesloten verzameling gezaghebbende boeken) is in de vierde eeuw na Chr. vastgesteld.

8783 personen hebben deze vraag beantwoord, waarvan 4858 personen correct.

Vraag 9: Wie vertaalde voor het eerst of gaf als eerste opdracht voor een vertaling van de bijbel in een eigentijdse taal?
U heeft “Paus Clemens VII, paus te Avignon, in het Frans” ingevuld, dit is fout. Het juiste antwoord moest “Maarten Luther, in het Duits” zijn.Luther vond dat mensen zelf in de bijbel moesten kunnen lezen als deel van zijn niet-aflatende strijd tegen de handel in aflaten.

8783 personen hebben deze vraag beantwoord, waarvan 3895 personen correct.

Vraag 10: Wat betekent het woord Griekse woord ‘Evangelie’?
U heeft “Goede Boodschap” ingevuld, dit is correct.Ook wel “Blijde Boodschap”

8783 personen hebben deze vraag beantwoord, waarvan 6152 personen correct.

Vraag 11: Wat betekent eigenlijk het bijbelse woord “amen”?
U heeft “God zij gelooft en geprezen” ingevuld, dit is fout. Het juiste antwoord moest “”Zo moge het zijn”” zijn.8783 personen hebben deze vraag beantwoord, waarvan 5015 personen correct.
Vraag 12: 666 in de het boek Apocalyps staat voor:
U heeft “Het aantal gelovigen wat zich bekeerde op de eerste pinksterdag” ingevuld, dit is fout. Het juiste antwoord moest “Een aanduiding voor een beest” zijn.In Apocalyps 13 gaat het over “het beest” dat de aarde zal beheersen. In andere boeken ook wel bekend als “de Antichrist”. Zowel in het Grieks als in het Hebreeuws doen de letters van het alfabet ook dienst als cijfers (a = 1, b = 2 enz.). Het getal 666 (in een enkel handschrift vindt men het getal 616) is waarschijnlijk ontstaan door optelling van de cijferwaarden van de letters waaruit de bedoelde naam was samengesteld. Van alle voorgestelde oplossingen lijkt de waarschijnlijkste dat het getal 666 de cijferwaarde weergeeft van “keizer Nero” (kaisar Nerôn, in Hebreeuwse letters geschreven qsr nrwn). Het getal 616 kan gebaseerd zijn op de Latijnse vorm Nero (caesar Nero, in Hebreeuwse letters geschreven qsr nrw)

8783 personen hebben deze vraag beantwoord, waarvan 5956 personen correct.

Vraag 13: Wie was Jezus Sirach?
U heeft “Een Joodse wijsgeer” ingevuld, dit is correct.Jezus van Nazareth was de Zoon van God en de buitenechtelijke zoon van een timmerman. Jezus Sirach was een Joodse wijsgeer die in 190 voor Christus leefde, en wiens boek “Wijsheid van Jezus Sirach” één van de “Apocriefe” boeken van het oude testament is. Jezus Sirach.

8783 personen hebben deze vraag beantwoord, waarvan 4095 personen correct.

Vraag 14: Welk boek was bijna niet in de bijbel gekomen, omdat het te aanstootgevend werd geacht?
U heeft “Ruth” ingevuld, dit is fout. Het juiste antwoord moest “Hooglied” zijn.Het boek Ruth is het verhaal van de niet-joodse Ruth, die met haar schoonmoeder naar Juda komt en daar de grootvader van koning David trouwt. Dit boek diende om het “schandaal” dat David een niet-joodse grootmoeder had, aanvaardbaar te maken. De brief aan de Romeinen bevat theologie van Paulus. De brief van Judas is niet van de apostel die Jezus verraadde, maar van iemand die zich presenteert als Judas, de “broer van Jezus”. Het boek Amos is een heftige preek tegen de grote kloof tussen arm en rijk. Maar het Hooglied is een minnelied, waarin de liefde onomwonden wordt bezongen. En heeft altijd voor opgetrokken wenkbrauwen gezorgd. Lees maar in Hooglied .

8783 personen hebben deze vraag beantwoord, waarvan 4690 personen correct.

Vraag 15: Hoe heet het liedboek van de bijbel?
U heeft “Het boek Psalmen” ingevuld, dit is correct.Het boek Psalmen is het bijbelboek dat 150 liederen bevat. Deze liederen vormen nog steeds een vast onderdeel van de liturgie in de kerk. Ook worden ze door de monniken gezongen. Die gebruiken daarvoor het Getijdenboek: daar staan in een rooster voor 4 weken alle psalmen in. Het boek Hooglied bevat een liefdesgedicht, maar dit wordt nooit gezongen. De Gezangen voor de liturgie (GvL) is een zangbundel die vaak in de katholieke kerk gebruikt wordt. Daarin staan vele liederen, bijna allemaal van latere oorsprong dan de bijbel. Job en Spreuken worden nooit gezongen. Het liedboek voor de kerken is het moderne psalmen- en gezangenboek van de protestantse kerk.

8783 personen hebben deze vraag beantwoord, waarvan 6190 personen correct.

Het resultaat van deze quiz:
U heeft een score van 6/15 (40%)behaald!Je hebt wel eens aan de kaft van een bijbel geroken, maar ooit opengeslagen? Klik eens hier