Open‘, een thema waar je heel veel kanten mee op kunt. Een mens kan open zijn, een product kan open zijn, een karakter kan open zijn, een bloem kan open zijn, een park kan open zijn… moet ik nog door gaan? Welke kant ga ik op… die van de bloem dus…

‘Open’, a theme which can go many ways. A person can be open, a product can be open (like a jar), a character can be open, a flower can be open, even a park can be open… do I need to go on? Which way will I go… the flower way…

Advertenties