Grote momenten om anderen te helpen,
doen zich zelden voor.
Kleine momenten omringen ons elke dag.

Advertenties