Ware tijd komt pas tot leven,
als de klokken zwijgen.

Advertenties