Het woord dat Photo Friday me vandaag mailde was ‘Swift‘. Daar moest ik wel even het woordenboek voor raadplegen om er een spin aan te geven. De vertalingen die ik daar vonden waren: gierzwaluw, steenzwaluw, gauw, gezwind, haastig, snel, spoedig, vlug. Uiteindelijk gekozen voor de insteek van ‘snel’.

Todays Word was ‘Swift‘. Me being Dutch I had to look up the word to give it a spin. I went with the meaning of ‘fast’.

Photo Friday - Swift

Advertenties