Zonder zelf kleiner te worden
kan men anderen doen groeien