De vrijheid om zichzelf te zijn
is de hoogste vorm van rechtvaardigheid jegens de anderen.

Origineel: La liberté d’être soi est la plus haute forme de justice envers les autres

Advertenties