Woorden mogen alleen dienen
om de stilte te verbeteren.

Advertenties