Echte vriendschap gaat samen met de vrijheid
om te vragen, te zeggen, te doen en te zijn.

Advertenties