Wie wenst of hoopt,
leeft al in de toekomst.

Advertenties