Vandaag hebben de kans om:

  • 2 minuten stil te zijn
  • 2 minuten te herdenken
  • 2 minuten te bezinnen
  • 2 minuten te realiseren
  • 2 minuten te reflecteren
  • 2 minuten te zijn

gewoon te zijn…  Laten we niet moeilijk doen over die 2 minuten, en gewoon doen!

4 mei

Advertenties